Výroba elektrorozvádzačov

Spoločnosť ESIN construction, a.s. má vlastnú výrobnú halu na výrobu elektrorozvádzačov. Projekcia, návrh, optimalizácia, 3D vizualizácie sú podporné činnosti pre výrobu rozvádzačov, ktoré štandardne používame. Samotná výroba má bohaté skúsenosti s rezidenčnými (120xRE), priemyselnými (4000A), a nemocničnými rozvádzačmi s osadenými oddelovacími transformátormi a strážičmi izolačných stavov.

Dokumentáciu (revízia, vyhlásenie o zhode, protokol o kusovej skúške, atď.) k elektrorozvázačom máte u nás stále dostupnú na našom servery, cez jednoduchý prístup.

Sme partnerom spoločnosti EATON electric pre výrobu elektrorozvádzačov a taktiež partnerom spoločnosti LEGRAND slovensko, pre ktorých elektrorozvádzače vyrábame.

V prípade akýchkoľvek otázok kontakujte prosím nášho technika

vCard_MA
artin_Betinský

Martin Betinský
Manažér výroby rozvádzačov

betinsky***esincon.sk
+421 911 260 777