Výroba a montáž rozvádzačov

Súčasťou elektroinštalácie sú aj rozvádzače – prvky nevyhnutné k prenosu elektrickej energie. Pri obytných stavbách (panelové a rodinné domy) sa zvyčajne využívajú elektromerové rozvádzače, ktorých úlohou je okrem samotného prepojenia aj merať spotrebu elektrickej energie.

Okrem domových a bytových rozvádzačov využitie v praxi nájdu priemyselné silnoprúdové rozvádzače, slaboprúdové, distribučné a prenosné rozvádzače. Pre každého nášho zákazníka navrhneme individuálne riešenie, pri ktorom dbáme na efektívne využitie prostriedkov.