Trafostanice a Vysoko napäťové prípojky 

Trafostanice a dodávka vysoko napäťových komponentov

Elektrická energia sa z elektrární vedením šíri zvyčajne pod veľmi vysokým napätím (VVN) alebo vysokým napätím (VN) 22kV, 10kV, 6kV a 3kV. V domácnostiach a výrobných halách, ale potrebujete pracovať s nízkym napätím (NN) 400V/230V. Presne na takúto transformáciu elektrickej energie slúžia trafostanice.

Bez trafostanice by nebolo možné využívať elektrickú energiu z elektrární, preto sú tieto zariadenia súčasťou skoro každej stavby.

Existujú rôzne veľké trafostanice, pri menších objektoch sa stretnete s neveľkými plechovými rozvodnými skriňami. Väčšie kioskové trafostanice v podstate tvoria samostatnú budovu a nájdu využitie napríklad pri priemyselných halách. Kiosk vieme dodať na mieru na základe požiadaviek zákazníka, sú to tzv. atypické kiosky (atypické betóny). Štandardné kioskové trafostanice, tzv. typizované kioskové trafostanice dodávame do 14-21 dní.

Vo vnútri kioskovej trafostanice sa nachádza transformátor, rozvádzač vysokého a nízkeho napätia, vzájomné prepojenia, vnútorná elektroinštalácia a kvôli ochrane pred zasiahnutím bleskom aj bleskozvod.

  • Kioskové trafostanice - výroba, dodávka a montáž trafostaníc, inžinierska činnosť pri vybavovaní dokladov na SSE-D, ZS DIS a VSD, revízie, kontroly a úradné skúšky trafostaníc
  • Objektové trafostanice - dodávka a montáž trafostaníc, inžinierska činnosť pri vybavovaní dokladov na SSE-D, ZS DIS a VSD, revízie, kontroly a úradné skúšky trafostaníc

Používame vysoko kvalitné komponenty určené pre vysoké napätie: 

  • Transformátory: Schneider electric, ABB, SIEMENS, BEZ
  • VN rozvádzače: Schneider electric, ABB, SIEMENS, Orma zabal 

Ako priamy veľkoobchodný partner všetkých našich dodávateľov Vám ponúkame vysoko napäťové komponenty (VN rozvázdače a transformátory) na priamy predaj.

Vysoko napäťové prípojky

Súčasťou každej trafostanice je jej vysoko napäťová prípojka. VN prípojky realizujeme vlastnými strojmi. Referenčne máme natiahnutých viac ako 50 000  metrov VN káblov od rovinatého (Bratislava - Podunajské Biskupice) po vysokohornský terén (Chopok - Jasná - 1850 m.n.m.)

Vlastníme certifikáty na VN káblové súbory od spoločnosti RAYCHEM a CELLPACK a taktiež sme oprávnenou spoločnosťou na montáž VN káblových súborov pre Východoslovenskú distribúciu, a.s.

V prípade poruchy na vysoko napäťových kábloch sme pripravení na okamžitú reakciu, z toho dôvodu máme skladom všetky typy VN káblových koncoviek.

Všetky popisované činnosti vykonávame certifikovanými vlastnými zamestnancami.

V prípade akýchkoľvek otázok kontakujte prosím nášho technika

vCard_Jozef_Comba

Jozef Comba
Projektový manažér - vysoké a nízke napätie

comba***esincon.sk
+421 911 020 951