Trafostanice

Elektrická energia sa z elektrární vedením šíri zvyčajne pod veľmi vysokým napätím (VVN) alebo vysokým napätím (VN) 22kV, 10kV, 6kV a 3kV. V domácnostiach a výrobných halách, ale potrebujete pracovať s nízkym napätím (NN) 400V/230V. Presne na takúto transformáciu elektrickej energie slúžia trafostanice.

Bez trafostanice by nebolo možné využívať elektrickú energiu z elektrární, preto sú tieto zariadenia súčasťou skoro každej stavby.

Existujú rôzne veľké trafostanice, pri menších objektoch sa stretnete s neveľkými plechovými rozvodnými skriňami. Väčšie kioskové trafostanice v podstate tvoria samostatnú budovu a nájdu využitie napríklad pri priemyselných halách. Kiosk vieme dodať na mieru na základe požiadaviek zákazníka, sú to tzv. atypické kiosky (atypické betóny). Štandardné kioskové trafostanice, tzv. typizované kioskové trafostanice dodávame do 14-21 dní.

Vo vnútri kioskovej trafostanice sa nachádza transformátor, rozvádzač vysokého a nízkeho napätia, vzájomné prepojenia, vnútorná elektroinštalácia a kvôli ochrane pred zasiahnutím bleskom aj bleskozvod.

  • Kioskové trafostanice - výroba, dodávka a montáž trafostaníc, inžinierska činnosť pri vybavovaní dokladov na SSE-D, ZS DIS a VSD, revízie, kontroly a úradné skúšky trafostaníc
  • Objektové trafostanice - dodávka a montáž trafostaníc, inžinierska činnosť pri vybavovaní dokladov na SSE-D, ZS DIS a VSD, revízie, kontroly a úradné skúšky trafostaníc

Vlastníme certifikáty na VN káblové súbory od spoločnosti RAYCHEM a CELLPACK a taktiež sme oprávnenou spoločnosťou na montáž VN káblových súborov pre Východoslovenskú distribúciu, a.s.

Používame vysoko kvalitné komponenty určené pre vysoké napätie: 

  • Transformátory: Schneider electric, ABB, SIEMENS, BEZ
  • VN rozvádzače: Schneider electric, ABB, SIEMENS, Orma zabal 

Ako priamy veľkoobchodný partner všetkých našich dodávateľov Vám ponúkame vysoko napäťové komponenty (VN rozvázdače a transformátory) na priamy predaj.