Trafostanica a 22kV VN linkaTatrafat Huncovce 

Trafostanica 630kVA napojená z kmeňovej linky Poprad-Kežmarok troma podpernými bodmi vzdušného vedenia v dĺžke 140m, káblom DISTRI 3x50+50. Na betonáž pätiek podperných bodov sa použilo 100 m3 betónu, nakoľko sa nachádzajú v bažinatom prostredí.

Realizácia elektro: trafostanica, vn linka, vnútorné zapojenie trafostanice, vnútroareálový rozvod, príprava napojenia MVE 250kW, pripojenie 30kW FVE, pripojenie 680kW peletizačnej linky.

Termín: 3/2015 - 4/2015

Investor: Calmit, spol. s r.o.