Televízne a anténne rozvody

Príjem televízie je v niektorých budovách dôležitý pre zabezpečenie komfortu ich obyvateľov. Zvyčajne sa televízne a anténne rozvody nachádzajú v bytových domoch alebo hoteloch. Výnimkou ale nie sú ani priemyselné a iné objekty.

Televízny signál poznáme analógový a digitálny. Analógový je starší typ, ktorý sa však stále používa hlavne v menších budovách, pretože je technologicky menej náročný. Spracovanie digitálneho signálu si vyžaduje viac techniky, ale práve tento typ vysielania sa už pomaly stáva bežným.

V budovách, ktoré sú vybavené štruktúrovanou kabelážou, je šírenie digitálneho signálu jednoduché. Prostredníctvom siete sa v jednom kábli popri sebe môže využívať internet, intranet, televízia aj telefón.

Celý systém zvyčajne obsahuje aj viacero antén pre prijímanie signálu, ktorý sa potom ďalej šíri kabelážou.

V prípade akýchkoľvek otázok kontakujte prosím nášho technika

Miroslav Pribyla
Projektový manažér - EPS, HSP, slaboprúdy

pribyla***esincon.sk
+421 911 081 718