Prenájom lešenia

Zabezpečujeme kompletný servis spojený s prenájmom, montážou, demontážou lešenia a dopravou priamo na miesto stavby v rámci celej Slovenskej republiky.

Ponúkame rámové lešenie značky PLETTAC SL.

Pri prenájme lešenia si treba zvoliť správnu plochu zakrytia, nakoľko rozlišujeme: zakrytú a pracovnú plochu.

Zakrytá plocha predstavuje čistú plochu lešenia, ktorá je zakrytá konštrukciou lešenia.

Pracovná plocha je plocha, ktorú môžeme z lešenia obslúžiť. Teda to nie je čistá plocha, ale navyše aj plocha, ktorú je možné obslúžiť z posledného poschodia do výšky ochranného zábradlia.

Služby spojené s prenájmom:

  • zameranie stavby - zdarma,
  • prenájom lešenia,
  • montáž + demontáž lešenia,
  • doprava.