Predstavenstvo

Peter Meier - predseda predstavenstva

Peter Meier

predseda predstavenstva

Je zakladateľom a akcionárom spoločnosti a pôsobí ako jej generálny riaditeľ. Má na starosti stavebné činnosti a zriaďovanie povolení pre výstavbu, riadenie a kooperáciu projektov. Od roku 2007 pracoval ako obchodný riaditeľ spoločnosti DRESTAV,s.r.o. pre Slovenskú republiku a Rakúsko.

Jozef Jágrik - podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Jágrik

podpredseda predstavenstva

Je zakladateľom a akcionárom spoločnosti a pôsobí ako jej projektový riaditeľ. Má na starosti zriaďovanie povolení pre výstavbu, komunikáciu s investormi, riadenie a kooperáciu projektov. Vyštudoval Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne, špecializoval sa na bankovníctvo a financie. V minulosti pracoval ako obchodník s cennými papiermi na svetových burzách.

Michal Piala - podpredseda predstavenstva

Michal Piala

člen predstavenstva

Je zakladateľom a akcionárom spoločnosti a pôsobí ako jej obchodný riaditeľ. Má na starosti elektroinštalačné projekty spoločnosti, riadenie a kooperáciu projektov. Od roku 2009 pracoval ako obchodný riaditeľ spoločnosti ESIN energy,s.r.o. pre Slovenskú republiku.

Dozorná rada

PMarcel Kalivoda - člen dozornej rady

Marcel Kalivoda

člen dozornej rady

Je zakladateľom a akcionárom spoločnosti a pôsobí ako jej výrobný riaditeľ. Má na starosti stavebné činnosti a výrobu. Od roku 2007 pracoval ako výrobný riaditeľ spoločnosti DRESTAV,s.r.o. pre Slovenskú republiku a Rakúsko.

Vlastimil Majerčák - člen dozornej rady

Ing. Vlastimil Majerčák

člen dozornej rady

Je akcionárom spoločnosti a pôsobí ako riaditeľ energetických projektov. Má na starosti výstavbu a prevádzku energetických zdrojov a tiež vyhľadávanie ďalších príležitostí na trhu energetiky. Vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroenergetiky.

JUDr. Boris Kubovič - člen dozornej rady

JUDr. Boris Kubovič

člen dozornej rady

Je zakladateľom a akcionárom spoločnosti, vedie právne vzťahy skupiny ESIN. Je zodpovedný za developerské projekty a ich prevádzku. Zároveň pôsobí ako kreatívny riaditeľ spoločnosti, kde vedie rozsiahle kampane zamerané na imidž a prezentáciu spoločnosti a jej projektov. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.