Podzemné garáže Smokovec

Podzemné garáže v starom Smokovci, nachádzajú sa pod údolnou stanicou lanovky na Hrebienok. Zaujímavosťou tejto stavby je stavebná jama hlboká 7m až 12m voči terénu.

Realizácia stavebná časť: zemné práce - výkop 30 000 m3, betonáž/armovanie, opláštenie, strechy, ZTI, vzduchotechnika, presklená fasáda, sadrokartóny.

Realizácia elektro: elektroinštalácie, bleskoskozvodu, požiarneho rozhlasu BOSCH plena, EPS esser, NN prípojka a dodávka rozvádzačov, prekládka NN, prekládka VN, prekládka optických a metalických sietí.

Termín: 5/2014 - 12/2014

Investor: TATRAMARKET Poprad s.r.o.

Napísali o stavbe: