Obchodné centrum "Manín" Považská Bystrica

Realizácia stavebná časť: Stavba na kľúč - zemné práce, pilotáž, betonáž/armovanie, fasáda, strecha, ZTI, vzduchotechnika, sadrokartóny, preložka strednotlakého plynovodu, preložka vysokotlakého plynovodu, rekonštrukcia spevnených plôch v okolí športovej haly, spevnené plochy.

Realizácia elektro: elektroinštalácie, bleskoskozvodu, NN prípojka a dodávka rozvádzačov, dodávka interiérov predajní PLANEO ELECTRO, SUPER ZOO, GATE

Termín: 10/2015 - 5/2016

Investor: Vetzein, s.r.o.