Meranie a regulácia (MaR)

Vďaka moderným a technicky pokročilým prístrojom môžete dosiahnuť značné úspory. Analytické meracie prístroje dokážu vyhodnotiť efektívnosť vašich technológií.

Na základe analýzy potom môžete podniknúť tie správne rozhodnutia a implementovať najvhodnejšie riešenie. To v praxi znamená optimalizáciu ako aj kúrenia, tak aj klimatizácie. K šetreniu dochádza pri správnej regulácii vzduchotechniky, t.j. cieľom je zabrániť zbytočnému a nerovnomernému prekurovaniu/chladeniu priestorov.