Lanová dráhy Lúčky-Pekná vyhliadka Jasná

Nová lanová dráha z Lúčok na Peknú vyhliadku v stredisku Jasná v Liptovskom Mikuláši.

Realizácia kompletnej elektroinštalácie, bleskoskozvodu pasívneho a aktívneho bleskozvodu PULSAR, NN prípojky pre údolnú a vrcholovú stanicu, dodávka rozvádzačov. Dodávka transformátorov Schneider TRIHAL 1000 kVA, 630 kVA, 400 kVA. VN prípojka pre vrcholovú stanicu o dĺžke 1300 metro vo vysokohorskom teréne. VN prípojka pre údolnú stanicu v dĺžke 350 metrov, montáž úsekového odpojovača na vzdušnú linku.

Termín: 8/2013 - 11/2013

Investor: TMR, a.s.