Údaje o spoločnosti

Sídlo spoločnosti:
ESIN construction, a.s.
Robotnícka 2779
017 01 Považská Bystrica

Kancelária:
ESIN construction, a.s.
Robotnícka 2779
017 01 Považská Bystrica 

IČO: 44 318 596
IČ DPH: SK 202 267 6106
DIČ: 202 267 6106
IBAN:SK65 0200 0000 0031 6206 3753

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa , vložka č. 10660/R

Vedenie spoločnosti

Peter Meier
Predseda predstavenstva

meier***esincon.sk


Ing. Jozef Jágrik
Podpredseda predstavenstva

jagrik***esincon.sk


Michal Piala
Člen predstavenstva

piala***esincon.sk


Ekonomické oddelenie

Stavebná divízia

Michal Čučo
Manažér stavebnej výroby

cuco***esincon.sk
+421 911 062 693

Eva Kukučiarová
Fakturácia

kukuciarova***esincon.sk
+421 911 847 102

Divízia elektro

Ing. Richard Sabol
Riaditeľ divízie elektro

sabol***esincon.sk
+421 950 634 575


Miroslav Pribyla

Projektový manažér - EPS, HSP, slaboprúdy

pribyla***esincon.sk
+421 911 081 718