Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Potreba zabezpečiť a ochrániť objekt je v súčasnosti už bežnou. Riziko môžu predstavovať nielen krádeže, napadnutia pracovníkov, nepovolené vstupy, ale aj požiare, záplavy či toxické plyny. Špeciálne hlásiče a kamerové systémy dokážu ochrániť ľudský život aj cenný majetok.

Medzi elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) patria bezpečnostné kamerové systémy, detektory pohybu, otrasov, hluku, dymu alebo nebezpečných plynov. Hlásič požiaru môže a mal by byť pripojený priamo na elektronickú požiarnu signalizáciu (EPS), ktorá varuje nielen všetkých v požiarom zasiahnutej časti objektu, ale aj príslušné záchranné zložky.

Ochrana objektov pred vstupom nepovolaných osôb sa dá najlepšie dosiahnuť pomocou kamerových systémov. Moderné zabezpečovacie systémy sú vybavené kamerami, ktoré dokážu snímať obraz vo dne aj v noci. Tento systém dokáže okamžite upozorniť na nepovolený vstup a záznam môže neskôr slúžiť ako dôkazový materiál voči páchateľovi.

V prípade akýchkoľvek otázok kontakujte prosím nášho technika

Miroslav Pribyla
Projektový manažér - EPS, HSP, slaboprúdy

pribyla***esincon.sk
+421 911 081 718