Elektroinštalácie silnoprúdu a bleskozvodov

Pri stavbe rodinných domov, bytových jednotiek alebo priemyselných hál je potrebné v predstihu myslieť aj na elektroinštaláciu. Tá sa v značnej miere podieľa na budúcom efektívnom využívaní budovy.

Staršie elektroinštalácie neboli dostatočne pripravené na dnešný nápor. Preto sú v súčasnosti nevhodné hliníkové rozvody, na vedenie elektriny sa dnes používa normou stanovená meď.

Sústava rozvodov musí byť správne nadimenzovaná, aby mohlo byť do siete pripojené dostatočné množstvo spotrebičov. Obzvlášť pri stavbe priemyselných hál je dôležité vopred naprojektovať elektroinštaláciu, aby hala mohla spĺňať svoj účel.

Inteligentná elektroinštalácia toto všetko poskytuje a ak sú elektroinštalačné práce dobre odvedené, budova bude dlho efektívne využívaná.

Súčasťou elektroinštalácie býva aj montáž trafostanice a bleskozvodov. Bleskozvody môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií:

  • pasívne 
  • aktívne

Pasívny bleskozvod predstavuje staršiu, náročnejšiu a cenovo nákladnejšiu metódu ochrany objektov pred zasiahnutím bleskom.

Aktívne bleskozvody predstavujú modernú formu ochrany, ktorej cieľom je pritiahnuť blesk čo najskôr. Táto schopnosť umožňuje predísť škodám na majetku, lebo blesk je zachytený včas. Aktívne bleskozvody delíme na:

  • rádioaktívne 
  • elektrické 
  • piezoelektrické