Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Najzákladnejšou úlohou elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je ochrana osôb, zdravia a majetku, ktorú zabezpečujú prvky ako sú automatické snímače, neautomatické snímače – tlačidlá a rôzne prvky podľa potrieb projektu alebo zákazníka. Automatické snímače prešli veľkú cestu, aby boli spoľahlivým prvkom, keďže snímač je prvým prvkom v systéme, ktorý zaznamenáva požiar. Základným spôsobom detekcie je percentuálny dopad a odraz svetla cez optickú komoru na vyhodnocovací čip, ktorý vyhodnocuje, či je požiar alebo len zaprášená komora a následne ústredňa vyhlási na základe snímača, čo sa má stať podľa jej predprogramovaných vlastností. Existujú aj automatické snímače, ktoré môžu byť kombináciou rôznych faktorov. Napríklad opticko-dymová komora kombinovaná s tepelným čidlom. Neautomatické snímače môžeme rozdeliť na priame a nepriame. Pri priamom stačí, aby len ohlasovateľ požiaru rozbil sklo a následne tým vyvolal požiar pri nepriamej prevádzke je potrebné zatlačiť po rozbitý sklíčka aj tlačidlo a vyvolať požiar. Tento spôsob je veľmi vhodný, kde je zvýšené riziko náhodného rozbitia ako sú obchodné centrá a výrobné haly, kde by takáto manipulácia spôsobila finančné škody. Systém EPS je samozrejme plne automatický, tým nehrozí zlyhanie ľudského faktoru, a potom škoda na majetku alebo osobách.

Najrozšírenejším systémom elektrickej požiarnej signalizácie je ESSER IQ8 Control C a M, ktorá je prívetivá svojím ovládaním a prehľadným displejom, sú výborne použiteľné vo výrobných halách, obchodných centrách, garážových domoch a v hotelových komplexoch, kde je vhodná skôr dizajnovo krajšia verzia ústredne ESSER - FlexES. Pre menšie aplikácie odporúčam ústredne výrobcu ARITECH rad FP2000 alebo 2X, ktoré sú dostatočne kompaktné do hotelových priestorov ako napríklad Hotel Kukučka. Pre najnáročnejšie aplikácie a nepriaznivé poveternostné podmienky, ako je napríklad lanová dráha FUNITEL Priehyba – Chopok, KLD 15 Krupová – Kosodrevina a KLD 15 Kosodrevina – Chopok, je použitá ústredňa od firmy SIEMENS Sinteso, ktorej súčasťou sú aj špeciálne vyhrievané snímače. Ponúknuť vieme aj ústredňu od firmy MENVIER rad CF3000 alebo DF6000 a BOSCH FPA-5000.

Za roky pôsobenia na trhu vieme poskytnúť ochranu EPS pre rozsahovo rôznorodé projekty a vieme poskytnúť včasné varovanie pri vzniku požiaru v sledovanom objekte. Toto varovanie je zvyčajne zvukové aj optické (napríklad blikajúca siréna), systém umožňuje taktiež automatické zavolanie na prednastavené číslo. Vďaka tomu sa na miesto požiaru môžu včas dostať záchranné zložky.

Samozrejme vieme zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, realizačný projekt, poradenskú činnosť a predaj originálnych náhradných komponentov, servisné služby a dozorovaciu činnosť pre všetky typy požiarnych signalizacií.

Sme hrdým montážnym partnerom HONEYWELL, SIEMENS, BOSCH, ARITECH, MENVIER a mnohých iných systémov.

V prípade akýchkoľvek otázok kontakujte prosím nášho technika

Miroslav Pribyla
Projektový manažér - EPS, HSP, slaboprúdy

pribyla***esincon.sk
+421 911 081 718