DRB - II.etapa - výrobná hala Považská Bystrica 12.000m2

Realizácia elektro: Projekcia, realizácia kompletnej dodávky elektroinštalačných prác (elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, centrálny batériový systém, alarm systém, systém kontroly vstupov, štrukturovaná kabeláž, optické prepoje medzi objektami, kamerový systém celého areálu, elektroinštalácia, svetelnotechnická štúdia, osvetlenie, areálové osvetlenie, nn prípojka 3x(9xAYKY-J 3x240+120), trafostanica (2x1600kVA transformátory + 1x rezerva, 14 VN polí, nn rozvádzač).

Termín: 5/2016 - 10/2016

Investor: Donghill Rubber Belt, s.r.o.