Centrálny betériový systém (CBS)

Centrálny batériový systém je systémom núdzového osvetlenia, ktorý sa používa v miestach s veľkým počtom osôb (zhromaždiská), v nemocniciach, v podzemných garážach. Tento systém sa pomaly, ale určite dostáva na trh s výraznou legislatívnou podporou. Preto sa aj naša spoločnosť stala firmou, ktorá vie centrálny batériový systém navrhnúť, dodať a zrealizovať.

Máme skúsenosti s montážou CBS od spoločností SCHRACK (systém CPS a LPS - klikni pre referenciu), HELPLUX (systém CEAG) a od slovenskej spoločnosti SEC.

Centrálne batériové systémy sú:

  • adresné - každé svietidlo má vlastnú adresu a je kontrolované ústredňou (centrálou), v tomto systéme je možné vyhodnotiť chybu každého jedného elementu, systémy sa využívajú v administratívnych budovách alebo bytových komplexoch, kde je náročné sledovať chybovosť vetiev.
  • skupinové - ústredňa (centrála) kontroluje skupinu svietidiel, kontroluje vetvu. Takéto systémy sa využívajú v obchodných komplexoch, kde je možné sledovať chybovosť vetvy svietidiel v jednej prevádzke. Takýto systém je lacnejší, čo znamená, že druhým kritérom na jeho zaobstaranie je cena.