Údaje o spoločnosti

Sídlo spoločnosti:
ESIN construction, a.s.
Tatranská 300/8
017 01 Považská Bystrica

Kancelária:
ESIN construction, a.s.
Robotnícka 2779
017 01 Považská Bystrica 

IČO: 44 318 596
IČ DPH: SK 202 267 6106
DIČ: 202 267 6106
IBAN:SK65 0200 0000 0031 6206 3753

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa , vložka č. 10660/R

Kontaktné údaje - vedenie spoločnosti

Peter Meier
Predseda predstavenstva

meier***esincon.sk

Michal Piala
Člen predstavenstva

piala***esincon.sk

Ing. Jozef Jágrik
Člen predstavenstva

jagrik***esincon.sk

Kontaktné údaje - stavebná divízia

Ivan Franek
Výrobný riaditeľ

franek***esincon.sk
+421 903 628 878

Denisa Kozáková
Sekretariát

kozakova***esincon.sk
+421 917 191 725

Eva Kukučiarová
Fakturácia

kukuciarova***esincon.sk
+421 911 847 102

Baki Balta
Zastúpenie Rakúsko

balta***esincon.sk
+421 917 716 482

Kontaktné údaje - elektro divízia

Andrej Janák
Riaditeľ elektro divízie

janak***esincon.sk
+421 907 762 373

vCard_Andrej_Janák

Ing. Matej Briestenský
Projektový manažér - EPS, HSP, slaboprúdy

briestensky***esincon.sk
+421 917 939 077

vCard_Matej_Briestenský

Jozef Comba
Projektový manažér - vysoké a nízke napätie

comba***esincon.sk
+421 911 020 951

vCard_Jozef_Comba

Martin Betinský
Vedúci výroby rozvádzačov

betinsky***esincon.sk
+421 911 260 777

vCard_Martin_Betinský

Rastislav Hruškovič
Back office manažér

hruskovic***esincon.sk
+421 917 464 800

vCard_Rastislav_Hruškovič

Ing. Richard Sabol
Projektový manažér - vysoké a nízke napätie

sabol***esincon.sk
+421 950 634 575

vCard_Richard_Sabol